Konference “Děti v permakultuře”

4.-5. května 2018 (příjezd a registrace již 3.5.2018)

Na této konferenci představíme inovativní materiály mezinárodního projektu “Children in permaculture” - Děti v permakultuře - případové studie, filmy, výukové plány a aktivity nebo manuál pro sdílení permakultury s dětmi. Setkáte se s lektory, vychovateli, pedagogy, učiteli, dětmi a zájemci o permakulturu z celé Evropy: od Skotska až po Rumunsko. Čeká vás rozmanitá škála prezentací a workshopů na témata, jak vytvářet venkovní výukové prostory, jak propojit výuku venku se školními vzdělávacími programy nebo jak využít permakulturní principy při práci s dětmi. Během druhého dne navštívíte školní permakulturní výukovou zahradu, kde společně s dětmi zažijete permakulturní pedagogiku v praxi.

 

 

 
Podrobnosti

Místo Praha, Česká republika
Den 1: 4.5.2018
Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
Den 2: 5.5.2018
Montessori škola Na Beránku
Konference bude probíhat v angličtině a češtině.
Počet účastníků omezen.

 Proč přijet?


 • Získáte nové dovednosti, nástroje a materiály pro sdílení permakultury s dětmi;
 • Zkontaktujete se s profesionály na poli permakultury a pedagogiky z celé Evropy;
 • Odjedete s výtiskem manuálu pro sdílení permakultury s dětmi;
 • Setkáte se s lidmi se zájmem a dovednostmi v tomto zcela novém odvětví;
 • Získáte výborné nápady na všech úrovních - osobní, organizační, strategické, principiální, jak vzdělávat děti v permakultuře;
 • Navštívíte Prahu - město sta věží - a objevíte mezi nimi jedno zelené údolí :);
 • A mnoho dalšího…

 

 

 

Pro koho je konference určena?


Ať už jste učitel na ZŠ nebo MŠ, ředitel, politik, lektor, aktivní rodič, permakulturní designér, vedoucí zájmového kroužku nebo člen neziskové organizace zabývající se výukou venku nebo principy udržitelného způsobu života, tato konference vás rozhodně zaujme.

Zvýhodněná registrace do 31. ledna 2018.

Skupinová sleva pro 3 a více členů z jedné organizace/školy.

Registrace


Pokud se chcete registrovat jako účastník, použijte tento formulář. Poté dle instrukcí, které obdržíte e-mailem, proveďte platbu příspěvku na konferenci. Detaily ohledně příspěvku najdete níže. 


 

 

HLAVNÍ ŘEČNÍK
Juliet Robertson


Celoživotně se zabývá environmentální výchovou a vzděláváním ve venkovním prostředí. Díky kvalitě svých seminářů, publikací a blogu se statisícovou návštěvností patří mezi světově nejvlivnější osoby v oboru výuky v přírodě pro předškolní děti a první stupeň základních škol.
Je autorkou knihy Dirty teaching: A Beginner’s Guide to Learning Outdoors, která v roce 2014 kralovala britskému Amazonu v kategorii vzdělávání, a Messy Maths (2017).
Za svoji práci obdržela několik ocenění a přednášela v řadě zemí světa. Jako expertka se ve Skotsku podílela na tvorbě klíčových dokumentů týkajících se výchovy a vzdělávání v přírodě.
Od roku 2007 vlastní firmu Learning Star, která pomáhá školám v Británii na míru upravovat jejich školní vzdělávací plány, vytváří koncepce lesních mateřských škol a školních výukových zahrad.
V současné době je též členkou organizace Stramash, která provozuje tři venkovní mateřské školy v nádherném prostředí skotské přírody. Více o Juliet zde.


 

HLAVNÍ ŘEČNÍK
Petr Daniš


Působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. Je členem různých výborů a pracovních skupin pro environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj u nás i v zahraničí. V centru jeho pozornosti stojí děti a příroda, vzdělávání a ochrana životního prostředí. Zabývá se tím, proč si děti hrají a jak se učí, proč potřebují kontakt s přírodou pro své zdraví a učení a jak jim pomoci přírodu chránit. Je autorem knihy Děti venku v přírodě: Ohrožený druh? (2016).
Vzdělávací centrum TEREZA je národním koordinátorem dlouhodobých vzdělávacích programů pro školy zaměřených na environmentální výchovu s mezinárodním zastřešením: Ekoškola, GLOBE a Les ve škole. TEREZA je Regionální kanceláří mezinárodního programu GLOBE pro Evropu a Eurasii a podporuje rozvoj programu ve 41 zemích. V České republice iniciovala programy Jděte ven a Učíme se venku.


PROGRAM


Na konferenci bude možné se registrovat již ve čtvrtek odpoledne. Registrace bude pokračovat v pátek ráno. Program konference bude zahájen v pátek v 9 hodin.
Závěrečná část konference proběhne v sobotu večer a na neděli bude pro zájemce připravena neformální prohlídka Prahy.
Podrobný program postupně doplňujeme a bude zde v dohledné době zveřejněn.

DĚTI


Na konferenci můžete přijet i se svými dětmi - bude pro ně připraven paralelní program. Tento program je určen pro děti 3-12 let. Není možné zajistit program ani hlídání pro děti mladší 3 let. Tyto děti by měly být po celou dobu konference se svými rodiči a v případě potřeby se mohou přidat k dětskému koutku, který bude zajištěn v Mateřském centru na Toulcově dvoře.

KONTAKT


Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte Terezu Velehradskou: velehradska(at)cegv-cassiopeia.cz

Doporučené příspěvky

 

Kategorie

(doporučený příspěvek)

Příspěvek za celou konferenci (Kč)

Příspěvek za jeden den (Kč)

First minute (přihláška a platba do 31.1.2018) a osoby s nízkými příjmy (příjem do 20 000 Kč/měsíc)

800550

Speciální cena (studenti, důchodci, osoby bez trvalého příjmu, osoby na rodičovské dovolené apod.). Omezený počet míst, prosíme kontaktujte nás, pokud tuto možnost chcete využít.

250

250

Skupiny (3 a více osob z jedné organizace/školy)

1050 / osoba

800 / osoba

Organizace/osoby s vyššími příjmy/vytvořit místo navíc pro účastníka se speciální cenou

2100

1550

Standardní příspěvek

1450

1050

 

Po registraci očekávejte e-mail s dalšími informacemi, včetně čísla účtu pro převod příspěvku za konferenci.

 

Proč jsou příspěvky za konferenci nabídnuty formou škály cen?


Náklady na uspořádání konference jsou vysoké, chceme však, aby tato akce byla dostupná pro všechny. Proto jsme vytvořili cenovou škálu, která umožňuje férové dělení - může se zúčastnit každý, nezávisle na svém příjmu. Prosím, vezměte na vědomí, že se jedná o navržené sumy. Pokud je situace taková, že platba doporučené ceny pro vaši “cenovou/příjmovou” kategorii by vás zcela odradila od účasti na konferenci (nebo máte jakýkoliv jiný dotaz), kontaktujte nás a najdeme společně řešení.

 • Organizace/osoby s vyššími příjmy/vytvořit místo navíc pro účastníka se speciální cenou - Tento příspěvek doporučujeme, pokud za vás platí vaše organizace nebo škola, pokud máte nadstandardní příjmy nebo pokud chcete umožnit účast jedné další osoby navíc, která si může dovolit zaplatit pouze speciální sníženou cenu.
 • Speciální cena - Tato možnost příspěvku již není k dispozici, protože počet těchto míst je vyčerpán. Tento příspěvek je určen pro osoby bez trvalých příjmů, studenty, důchodce, osoby na rodičovské dovolené atd. Tato možnost příspěvku již není k dispozici, protože počet těchto míst je vyčerpán, avšak systém škály cen umožňuje, že bude vzrůstat, protože každý, kdo pošle v dostatečném předstihu nejvyšší možný příspěvek, vytvoří další zvýhodněné místo navíc. V případě, že místa se speciální cenou budou již vyčerpána, kontaktujte nás a budete zařazeni na list zájemců. Jakmile někdo zaplatí vysoký příspěvek, poskytne nám to možnost přijmout ty, kdo budou na čelních místech seznamu čekatelů (řazeni dle data přihlášení).
 • Předprodej/osoby s nízkými příjmy - Tento příspěvek doporučujeme pro osoby s příjmem do 20000Kč měsíčně a pro ty, kteří mají průměrný plat, ale přihlásí se a zaplatí do konce ledna 2018.
 • Standardní příspěvek - Tento příspěvek doporučujeme, pokud máte průměrnou měsíční mzdu.

 

REGISTRACE


Pokud se chcete registrovat jako účastník, použijte tento formulář. Poté dle instrukcí, které obdržíte e-mailem, proveďte platbu příspěvku na konferenci.

ZRUŠENÍ ÚČASTI


Prosím, dejte nám ihned vědět v případě, že byste chtěli zrušit svou účast na konferenci.
Umožníte tak účast dalším zájemcům, na které by jinak nezbylo místo. Pomůže to také týmu organizátorů zařídit včas vše potřebné a dát vědět jasné informace poskytovatelům stravování a ostatním, kdo jsou do akce nějak zapojeni.
Vrácení vašich dobrovolných příspěvků bohužel není z organizačních důvodů možné.