Konference “Children in permaculture- Děti v permakultuře”

4.-5. května 2018 (příjezd a registrace již 3.5.2018)

Na této konferenci představíme inovativní materiály mezinárodního projektu “Children in permaculture” - Děti v permakultuře - případové studie, filmy, výukové plány a aktivity nebo manuál pro sdílení permakultury s dětmi. Setkáte se s lektory, vychovateli, pedagogy, učiteli, dětmi a zájemci o permakulturu z celé Evropy: od Skotska až po Rumunsko. Čeká vás rozmanitá škála prezentací a workshopů na témata, jak vytvářet venkovní výukové prostory, jak propojit výuku venku se školními vzdělávacími programy nebo jak využít permakulturní principy při práci s dětmi. Během druhého dne navštívíte školní permakulturní výukovou zahradu, kde společně s dětmi zažijete permakulturní pedagogiku v praxi.

 

 

 
Podrobnosti

Kde:  Toulcův dvůr in Prague,  Czech Republic
Konference bude probíhat v angličtině a češtině.
Počet účastníků omezen.
 

 

 Proč přijet?


 • Získáte nové dovednosti, nástroje a materiály pro sdílení permakultury s dětmi;
 • Zkontaktujete se s profesionály na poli permakultury a pedagogiky z celé Evropy;
 • Odjedete s výtiskem manuálu pro sdílení permakultury s dětmi;
 • Setkáte se s lidmi se zájmem a dovednostmi v tomto zcela novém odvětví;
 • Získáte výborné nápady na všech úrovních - osobní, organizační, strategické, principiální, jak vzdělávat děti v permakultuře;
 • Navštívíte Prahu - město sta věží - a objevíte mezi nimi jedno zelené údolí :);
 • A mnoho dalšího…

 

 

 

Pro koho je konference určena?


Ať už jste učitel na ZŠ nebo MŠ, ředitel, politik, lektor, aktivní rodič, permakulturní designér, vedoucí zájmového kroužku nebo člen neziskové organizace zabývající se výukou venku nebo principy udržitelného způsobu života, tato konference vás rozhodně zaujme.

Zvýhodněná registrace do 31. ledna 2018.

Skupinová sleva pro 3 a více členů z jedné organizace/školy.

Co teď?


Zageristrujte se jako účastník - použijte tento formulář a poté dle instrukcí, které obdržíte e-mailem, proveďte platbu příspěvku na konferenci. Detaily ohledně příspěvku najdete níže. 


 

 

Doporučené příspěvky:

 

Kategorie

(doporučený příspěvek)

Příspěvek za celou konferenci (Kč)

Příspěvek za jeden den (Kč)

First minute (přihláška a platba do 31.1.2018) a osoby s nízkými příjmy (příjem do 20 000 Kč/měsíc)

800550

Speciální cena (studenti, důchodci, osoby bez trvalého příjmu, osoby na rodičovské dovolené apod.). Omezený počet míst, prosíme kontaktujte nás, pokud tuto možnost chcete využít.

250

250

Skupiny (3 a více osob z jedné organizace/školy)

1050 / osoba

800 / osoba

Organizace/osoby s vyššími příjmy/vytvořit místo navíc pro účastníka se speciální cenou

2100

1550

Standardní příspěvek

1450

1050

 

Po registraci očekávejte e-mail s dalšími informacemi, včetně čísla účtu pro převod příspěvku za konferenci.

 

Proč jsou příspěvky za konferenci nabídnuty formou škály cen?


Náklady na uspořádání konference jsou vysoké, chceme však, aby tato akce byla dostupná pro všechny. Proto jsme vytvořili cenovou škálu, která umožňuje férové dělení - může se zúčastnit každý, nezávisle na svém příjmu. Prosím, vezměte na vědomí, že se jedná o navržené sumy. Pokud je situace taková, že platba doporučené ceny pro vaši “cenovou/příjmovou” kategorii by vás zcela odradila od účasti na konferenci (nebo máte jakýkoliv jiný dotaz), kontaktujte nás a najdeme společně řešení.

 • Organizace/osoby s vyššími příjmy/vytvořit místo navíc pro účastníka se speciální cenou - Tento příspěvek doporučujeme, pokud za vás platí vaše organizace nebo škola, pokud máte nadstandardní příjmy nebo pokud chcete umožnit účast jedné další osoby navíc, která si může dovolit zaplatit pouze speciální sníženou cenu.
 • Speciální cena - Tento příspěvek je určen pro osoby bez trvalých příjmů, studenty, důchodce, osoby na rodičovské dovolené atd. Počet těchto míst je omezený, avšak systém škály cen umožňuje, že bude vzrůstat, protože každý, kdo pošle v dostatečném předstihu nejvyšší možný příspěvek, vytvoří další zvýhodněné místo navíc. V případě, že místa se speciální cenou budou již vyčerpána, kontaktujte nás a budete zařazeni na list zájemců. Jakmile někdo zaplatí vysoký příspěvek, poskytne nám to možnost přijmout ty, kdo budou na čelních místech seznamu čekatelů (řazeni dle data přihlášení).
 • Předprodej/osoby s nízkými příjmy - Tento příspěvek doporučujeme pro osoby s příjmem do 9000Kč měsíčně a pro ty, kteří mají průměrný plat, ale přihlásí se a zaplatí do konce ledna 2018.
 • Standardní příspěvek - Tento příspěvek doporučujeme, pokud máte průměrnou měsíční mzdu.