Konference “Děti v permakultuře”

4.-5. května 2018 (příjezd a registrace již 3.5.2018)

Na této konferenci představíme inovativní materiály mezinárodního projektu “Children in permaculture” - Děti v permakultuře - případové studie, filmy, výukové plány a aktivity nebo manuál pro sdílení permakultury s dětmi. Setkáte se s lektory, vychovateli, pedagogy, učiteli, dětmi a zájemci o permakulturu z celé Evropy: od Skotska až po Rumunsko. Čeká vás rozmanitá škála prezentací a workshopů na témata, jak vytvářet venkovní výukové prostory, jak propojit výuku venku se školními vzdělávacími programy nebo jak využít permakulturní principy při práci s dětmi. Během druhého dne navštívíte školní permakulturní výukovou zahradu, kde společně s dětmi zažijete permakulturní pedagogiku v praxi.

 

 

 
Podrobnosti

Místo Praha, Česká republika
Den 1: 4.5.2018
Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
Den 2: 5.5.2018
Montessori škola Na Beránku
Konference bude probíhat v angličtině a češtině.
Počet účastníků omezen.

 Proč přijet?


  • Získáte nové dovednosti, nástroje a materiály pro sdílení permakultury s dětmi;
  • Zkontaktujete se s profesionály na poli permakultury a pedagogiky z celé Evropy;
  • Odjedete s výtiskem manuálu pro sdílení permakultury s dětmi;
  • Setkáte se s lidmi se zájmem a dovednostmi v tomto zcela novém odvětví;
  • Získáte výborné nápady na všech úrovních - osobní, organizační, strategické, principiální, jak vzdělávat děti v permakultuře;
  • Navštívíte Prahu - město sta věží - a objevíte mezi nimi jedno zelené údolí :);
  • A mnoho dalšího…

 

 

 

Pro koho je konference určena?


Ať už jste učitel na ZŠ nebo MŠ, ředitel, politik, lektor, aktivní rodič, permakulturní designér, vedoucí zájmového kroužku nebo člen neziskové organizace zabývající se výukou venku nebo principy udržitelného způsobu života, tato konference vás rozhodně zaujme.

HLAVNÍ ŘEČNÍK
Juliet Robertson


Celoživotně se zabývá environmentální výchovou a vzděláváním ve venkovním prostředí. Díky kvalitě svých seminářů, publikací a blogu se statisícovou návštěvností patří mezi světově nejvlivnější osoby v oboru výuky v přírodě pro předškolní děti a první stupeň základních škol.
Je autorkou knihy Dirty teaching: A Beginner’s Guide to Learning Outdoors, která v roce 2014 kralovala britskému Amazonu v kategorii vzdělávání, a Messy Maths (2017).
Za svoji práci obdržela několik ocenění a přednášela v řadě zemí světa. Jako expertka se ve Skotsku podílela na tvorbě klíčových dokumentů týkajících se výchovy a vzdělávání v přírodě.
Od roku 2007 vlastní firmu Learning Star, která pomáhá školám v Británii na míru upravovat jejich školní vzdělávací plány, vytváří koncepce lesních mateřských škol a školních výukových zahrad.
V současné době je též členkou organizace Stramash, která provozuje tři venkovní mateřské školy v nádherném prostředí skotské přírody. Více o Juliet zde.


 

HLAVNÍ ŘEČNÍK
Petr Daniš


Působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. Je členem různých výborů a pracovních skupin pro environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj u nás i v zahraničí. V centru jeho pozornosti stojí děti a příroda, vzdělávání a ochrana životního prostředí. Zabývá se tím, proč si děti hrají a jak se učí, proč potřebují kontakt s přírodou pro své zdraví a učení a jak jim pomoci přírodu chránit. Je autorem knihy Děti venku v přírodě: Ohrožený druh? (2016).
Vzdělávací centrum TEREZA je národním koordinátorem dlouhodobých vzdělávacích programů pro školy zaměřených na environmentální výchovu s mezinárodním zastřešením: Ekoškola, GLOBE a Les ve škole. TEREZA je Regionální kanceláří mezinárodního programu GLOBE pro Evropu a Eurasii a podporuje rozvoj programu ve 41 zemích. V České republice iniciovala programy Jděte ven a Učíme se venku.


CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ


Doporučené tipy na ubytování, adresy a popis cesty na Toulcův dvůr a do školy Na Beránku v tomto dokumentu.

PROGRAM


Na konferenci bude možné se registrovat již ve čtvrtek odpoledne. Registrace bude pokračovat v pátek ráno. Program konference bude zahájen v pátek v 9 hodin.
Závěrečná část konference proběhne v sobotu večer a na neděli bude pro zájemce připravena neformální prohlídka Prahy.
Podrobný program.

DĚTI


Na konferenci můžete přijet i se svými dětmi - bude pro ně připraven paralelní program. Tento program je určen pro děti 3-12 let. Není možné zajistit program ani hlídání pro děti mladší 3 let. Tyto děti by měly být po celou dobu konference se svými rodiči a v případě potřeby se mohou přidat k dětskému koutku, který bude zajištěn v Mateřském centru na Toulcově dvoře.

Zde najdete dokumenty potřebné pro účast Vašeho dítěte na programu. Vyplněnou a podepsanou PŘIHLÁŠKU a VŠEOBECNÉ PODMÍNKY naskenujte a odešlete na e-mail. Následně vše spolu s níže uvedeným ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM odevzdejte v tištěné podobě při nástupu dítěte na program.

KONTAKT


Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte Terezu Velehradskou: velehradska(at)cegv-cassiopeia.cz