Program konference

JAZYK KONFERENCE
Konference bude probíhat v anglickém a českém jazyce. Dopolední prezentace v pátek 4.5. budou vedeny v anglickém jazyce se simultánním překladem do češtiny. Další příspěvky budou buď jen anglicky, nebo jen česky. Jazyk každého příspěvku je uveden v programu v závorce za jeho názvem.

AKTIVITY PRO DĚTI
Na konferenci můžete přijet i se svými dětmi – bude pro ně připraven paralelní program. Tento program zahrnuje jednoduché aktivity pro děti ve věku 3–12 let a není přímo zaměřen na permakulturu.

Program pro DĚTI

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

ČTVRTEK 3.5.

MÍSTO: Toulcův dvůr

16.30 – 18.30 Registrace
18.30 – 19.30 Večeře
19.30 – 20.30 Neformální program pro účastníky – seznámení

PÁTEK 4.5.

MÍSTO: Toulcův dvůr

První den konference bude věnován prezentacím.

8.00 – 9.00 Registrace
9.00 – 9.30 Úvodní řeč – přivítání
9.30 – 11.00 Hlavní řečníci: Petr Daniš a Juliet Robertson

Petr Daniš: VRAŤME DĚTSTVÍ DO PŘÍRODY
Jak děti bez hry venku v přírodě přicházejí o dětství, o zdraví i o rozum

Juliet Robertson: PERMAKULTURA VE VZDĚLÁVÁNÍ
Jak integrovat permakulturní principy do výuky venku

HLAVNÍ ŘEČNÍCI

11.00 – 11.30 Přestávka

11.30 – 13.00 Dopolední blok “Příběhy Dětí v permakultuře”
Sdílení příkladů dobré praxe, jak zapojit děti do permakultury. Dopolední prezentace budou probíhat v anglickém jazyce se simultánním překladem do češtiny.
John Riley a Lusi Alderslowe: Permakultura na základní škole v Gatehouse, Skotsko
Jana Neumajerová: Školní zahrada Na Beránku, Česká republika
Táňa Niklová Kynclová a Petr Dolenský: Komunitní zahrada Kuchyňka, Česká republika
Lusi Alderslowe a Lara Kastelic: Výstupy projektu “Děti v permakultuře”
Gaye Amus: Pedagogika pro “Děti v permakultuře”

DOPOLEDNÍ PREZENTACE

13.00 – 14.30 Oběd
14.30 – 15.45 Odpolední blok (část 1)
Příspěvky v odpoledních blocích budou probíhat paralelně a jejich témata variují od představení permakultury po praktické tipy, jak sdílet permakulturu s dětmi. Některé příspěvky budou vedeny v češtině, některé v angličtině.
Rakesh “Rootsman Rak”: Úvod do permakultury (AJ)
Lusi Alderslowe a Didi Deshaies: Jak integrovat permakulturu do vzdělávání (AJ)
Tomislav Gjerkeš: Metoda “Dragon Dreaming” s dětmi (AJ)
Kuchyňka: Vitální pedagogika na komunitní zahradě Kuchyňka (ČJ)
Jan Froněk: Program Les ve škole na prvním stupni (ČJ)
Prohlídka Toulcova Dvora (ČJ)

15.45 – 16.15 Přestávka
16.15 – 17.00 Odpolední blok (část 2)
Juliet Robertson: Nikdy není příliš brzy: praktický workshop, jak zapojit děti ve věku 3–6 let do navrhování školní zahrady (AJ)
Ionut Badica: Design venkovního výukového prostoru (AJ)
Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.: Učit venku: proč a jak v environmentální výchově (ČJ)
Mgr. Magdaléna Kapuciánová: Exkurze v Mateřské škole Semínko (ČJ)
Prohlídka Toulcova Dvora (AJ)

ODPOLEDNÍ PŘÍSPĚVKY

17.00 – 18.00 Závěrečný blok

18.30 – 19.30 Večeře
19.30 – 21.00 Prezentace projektů účastníků konference

PREZENTACE V PÁTEK VEČER

21.00 – 22.00 Neformální večerní program

SOBOTA 5.5.

Místo: Škola Na Beránku
Druhý den konference bude věnován praktickým aktivitám, jak sdílet permakulturu s dětmi.

9.00 – 9.30 Registrace účastníků
9.30 – 10.15 Program dne – představení
10.15 – 11.30 Příspěvky BLOK 1
Rakesh “Rootsman Rak”: Založení zahrady na balících slámy (workshop AJ)
Valentina Cifarelli a Roberto Cardinale: Sdílení je péče (workshop AJ)
Ionut Badica: Školní zahrady v Rumunsku (prezentace AJ)
“Děti v permakultuře” – promítání filmů (prezentace AJ)
Prohlídka tříd a představení Montessori přístupu (prohlídka školy ČJ)
Prohlídka školní zahrady vedená dětmi ze školy Na Beránku (AJ)
Adéla Hrubá: Design školní zahrady 1 (workshop ČJ)

Více

11.30 – 12.00 Přestávka
12.00 – 13.15 Příspěvky BLOK 2
Tomislav Gjerkeš: Permakulturní design pro pedagogy (workshop AJ)
Greg Sommer: Budování vztahu k přírodě a rozvíjení vztahu k místu pro lesní mateřskou školu (workshop AJ)
Prohlídka tříd a představení Montessori přístupu (prohlídka školy AJ)
Prohlídka školní zahrady vedená dětmi ze školy Na Beránku (ČJ)
Adéla Hrubá: Design školní zahrady 2 (workshop ČJ)

Více

13.15 – 14.30 Oběd
14.30 – 15.45 Příspěvky BLOK 3
Lusi Alderslowe: Půdní test (workshop AJ)
Didi Deshaies: Vyprávění příběhů (workshop AJ)
Francesca Simonetti: Kdyby ponožky uměly mluvit…! Tvorba maňásků a loutkové představení (workshop AJ)
Michal Plundra: Tři principy permakulturní etiky – výroba praktické pomůcky pro práci s dětmi a způsoby jejího využití (workshop ČJ a AJ)
Jana Kotoučková: Jak děti ve školkách a školách seznamovat s principy permakultury skrze společné realizace přírodní zahrady a výuky v ní společně s rodiči – školky a učiteli – školy (prezentace ČJ)
Prohlídka školní zahrady vedená dětmi ze školy Na Beránku (AJ)

Více

15.45 – 16.15 Přestávka
16.15 – 17.00 Závěr
18.30 – 20.00 Večeře na Toulcově dvoře
20.00 – 22.00 Večerní oslava
22.00 – Neformální večerní program

NEDĚLE 6.5.

Neformální prohlídka Prahy. Začátek v 11 hodin dopoledne v centru města.