HLAVNÍ ŘEČNÍCI

Petr Daniš
VRAŤME DĚTSTVÍ DO PŘÍRODY

Jak děti bez hry venku v přírodě přicházejí o dětství, o zdraví i o rozum
Navzdory rostoucímu bohatství a technickému pokroku se dnešní mladá generace potýká se zdravotními a psychickými problémy v míře, kterou jsme dříve neznali. V posledním půlstoletí se odehrála zásadní změna životního stylu dětí, zahrnující rostoucí oblibu sedavých aktivit doma před obrazovkou a úbytek času, který děti tráví svobodnou hrou venku v přírodě. Jaké jsou důsledky dětství zbaveného hry a kontaktu s přírodou? Co děti potřebují pro své zdraví a svůj rozvoj? A co můžeme udělat pro to, aby příroda a hra zaujaly takové místo v našich životech, jaké si zaslouží?

Petr Daniš se zabývá dětmi a přírodou, vzděláváním a ochranou životního prostředí. Zajímá ho, proč si děti hrají, jak se učí a proč potřebují kontakt s přírodou a se světem pro své zdraví a učení. Napsal knihu Děti venku v přírodě: ohrožený druh? (2016). Petr působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. Je členem různých výborů a pracovních skupin pro environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj u nás i v zahraničí.
 

Juliet Robertson
PERMAKULTURA VE VZDĚLÁVÁNÍ

Jak integrovat permakulturní principy do výuky venku
Principy permakulturní etiky - péče o lidi, péče o přírodu a spravedlivé dělení – pomáhají pedagogům učit způsobem, v němž jsou děti šťastné, zdravé a mají motivaci k učení. Pokud učení probíhá venku, děti vnímají souvislosti a rozumí důležitým otázkám dneška, včetně potřeby udržitelného způsobu života. Juliet ve své prezentaci bude sdílet praktické příklady ze své vlastní pedagogické praxe v mateřských i základních školách, se zaměřením na zapojení malých dětí do procesu designu.

Juliet Robertson se celoživotně zabývá environmentální výchovou a vzděláváním ve venkovním prostředí. Jako expertka se ve Skotsku podílela na tvorbě klíčových dokumentů týkajících se výchovy a vzdělávání v přírodě. Pracovala jako ředitelka tří různých škol, kde počet žáků varioval od 6 do 277. V roce 2000 obdržela cenu Millennium Pioneers Award za průzkum, jak budovat a rozvíjet školní hřiště pomocí principů permakultury. Od té doby soustředí svůj zájem na to, jak tyto principy mohou být základem pro etický kodex školy. Je autorkou knihy Dirty teaching: A Beginner’s Guide to Learning Outdoors, která v roce 2014 kralovala britskému Amazonu v kategorii vzdělávání, a Messy Maths: An Outdoor, Playful Approach for Early Years (2017). Za svoji práci obdržela několik ocenění a přednášela v řadě zemí světa.