Prezentace 4.5. večer

Permakultura – teorie a praxe

Monika Janáková / Česká republika / prezentace v češtině

Zabývám se konceptem permakultury v kontextu environmentální výchovy (EE). Permakultura jako koncept zůstává na okraji teoretických diskusí o EE a v současnosti je spíše nástrojem pro praktickou výuku než součástí teorie EE. Tato prezentace bude o permakultuře jako teorii i praxi.
http://www.ped.muni.cz/pedagogika/

Permakultura CS – Česká permakulturní organizace

Ivana Mertová / Česká republika
/ prezentace v češtině

Ve své prezentaci představím činnost organizace Permakultura CS v České republice. Pořádáme kurzy a akce pro veřejnost, vydáváme a prodáváme publikace a vytváříme síť ukázkových permakulturních projektů v České republice. Ve své práci též využíváme principy sociokracie.
https://www.permakulturacs.cz/
https://www.akademiepermakultury.cz/

PLUCK (Permaculture Learning and Upcycling Campus for Kids) – Kampus pro permakulturní výuku dětí a up-cyklaci

Tina Lymberis & Ilias Petropoulos / Řecko /prezentace v angličtině

Uprostřed chaosu, komplexity a hrozby kolapsu dnešního světa se snažíme vytvořit prostor, kde se náctileté děti a jejich rodiče mohou věnovat celé řadě činností (up-cyklace, zahradničení, vaření, stavění, kompostování, sbírání jedlých divokých rostlin, jóga, tanec, propojení s místní komunitou atd. atd.). Cílem je, aby objevili, co je baví, lépe poznali sami sebe a převzali zodpovědnost za svůj vlastní život. Smyslem projektu je podílet se na vzniku komunit přinášejících hojnost, kde se můžeme svobodně věnovat tomu, co milujeme!

Permakulturní komunita „Landmatters“ a dětský kroužek „Kočičky“

Maren and Richard Freeland / UK
/ prezentace v angličtině

Jako zakládající členové komunity budeme vyprávět, jak komunita vznikala, jaký je život v ní, včetně domácí výuky našich dvou synů.
Dále budeme sdílet zkušenosti s vedením skupiny dětí zaměřené na poznávání přírody, která se schází jednou týdně, a naše plány do budoucna.
www.landmatters.org.uk/

Permakultura jako inspirace pro soběstačnost a seberealizaci

Dessi Krüger / Švýcarsko / prezentace v angličtině

Permakultura přináší dnešnímu světu nerovnosti silné politické poselství. Výuka dětí je často pod taktovkou společenských očekávání, místo aby rozvíjela jejich individuální talenty. Tato prezentace je příspěvkem k nutné diskusi o soběstačnosti a seberealizaci a ukazuje, že permakultura poskytuje solidní základ pro pragmatické činy.

Záhrada, ktorá učí

Andrea Uherková / Slovensko
/prezentace ve slovenštině

Školní zahrada je výukovým nástrojem s obrovským potenciálem. Naší snahou je motivovat pedagogy i žáky, aby ji využívali nejen jako laboratoř při výuce biologie, ale také k výuce ostatních předmětů. V našem projektu realizují malá jezírka při výuce chemie, sází sad při výuce matematiky nebo pěstují bylinky, přičemž se učí angličtinu nebo slovenštinu.
http://www.zivica.sk/sk/zahrada-ktora-uci/

Bringing biodiversity to new generations with permaculture

Melike Muezzinoglu / Turkey / in English

Bogazici Institute of Environmental Sciences; Malva Permaculture Farm, Istanbul- Turkey.