PROGRAM PRO DĚTI

Během konference bude připraven program pro dvě skupiny dětí.
SKUPINA SETÍ (děti ve věku 3–5 let),
SKUPINA RŮSTU (děti ve věku 6–12 let).
Děti účastnící se programu musí mít s sebou: nepromokavé oblečení, včetně bot (!), lahev s pitím, boty na přezutí, kartičku se jménem a telefonním číslem rodiče, který se účastní konference.

Rodiče musí do 30. dubna dodat a s sebou na konferenci přinést podepsané prohlášení o zdravotním stavu dítěte. Potřebné formuláře k vyplnění a podpisu naleznete ke stažení zde na webových stránkách.

PÁTEK

8.15 – 8.45 Předání dětí do dětského koutku
9.00 – 13.00 Program pro děti
Děti ve věku 3–5 let: program uvnitř v místnosti Oáza
Děti ve věku 6–12 let: program o zvířatech vedený lektorem z Toulcova dvora

13.00 – 14.30 Oběd
14.30 – 18.00 Program pro děti
Děti ve věku 3–5 let: venkovní aktivity
Děti ve věku 6–12 let: program v místnosti Oáza nebo venku

Dětský program i dětský koutek je k dispozici do 18:00.

SOBOTA

9.00 – 9.30 Předání dětí do dětského koutku
9.30 – 10.15 Představení programu
Děti ve věku 3–5 let: program na zahradě mateřské školy
Děti ve věku 6–12 let: venkovní aktivity na zahradě

10.15 – 10.45 Program pro děti
Děti ve věku 3–5 let: program na zahradě mateřské školy
Děti ve věku 6–12 let: hra o permakulturním designu

10.45 – 11.00 Přestávka
11.00 – 12.30 Program pro děti
Děti ve věku 3–5 let: program na zahradě mateřské školy
Děti ve věku 6–12 let: program ve skupinách s dětmi ze školy Na Beránku a s dětmi se speciálními potřebami

12.30 – 13.15 Oběd pro děti
13.15 – 14.30 Čas strávený s rodiči (oběd pro rodiče)
14.30 – 15.45 Hry
15.45 – 16.15 Přestávka
16.15 – 17.00 Hry, závěr

Dětský program i dětský koutek je k dispozici do 17.00.