Sobota

Blok 1

Založení zahrady na balících slámy

Workshop v angličtině
Využijeme přebytky balíků slámy, které škola má ze stavby slaměné učebny, a vytvoříme flexibilní, replikovatelné, potenciálně přenosné a snadno udržovatelné systémy na pěstování potravin, které se mohou zároveň stát útočištěm pro hmyz a jiné užitečné organismy. Během workshopu budeme diskutovat o designu a vylepšovat tento snadno vytvořitelný systém, který se nakonec rozpadne, aby dodal půdě živiny pro budoucí pěstování potravin.

Rakesh “Rootsman Rak” je zkušený učitel permakulutrního designu, specialista na lesní zahrady, učitel jógy, homeopat a reggae DJ. Navrhuje a učí o permakutluře jednotlivce i skupiny od roku 2009. Za tu dobu odvedl více než 200 kurzů týkajících se permakultury, lesního zahradničení, designu eko-vesnic a dalších příbuzných témat. Je členem projektu Děti v permakultuře.

Sdílení je péče

Workshop v angličtině
Zážitkovou formou objevíte tři principy permakulturní etiky. Staneme se kmenem, který se vyjadřuje v poradním kruhu, budeme zpívat, sdílet dárky vytvořené z přírodnin a vzájemně o sebe pečovat.

Valentina Cifarelli a Roberto Cardinale
Valentina Cifarelli zbožňuje neformální způsob vzájemného a dynamického učení a permakulturu pro budování sociální, environmentální a ekonomické odolnosti. Roberto Cardinale se zabývá sociální, ekonomickou a politickou dynamikou, která ovlivňuje náš život a věří v potenciál změny naší osobní sféry směřovat k odolnějšímu a autentičtějšímu životu. Oba jsou členy projektu Děti v permakultuře.

Školní zahrady v Rumunsku

Prezentace v angličtině
Cílem workshopu je představit projekty školních zahrad v Rumunsku, které se uskutečnily v předchozích 5 letech díky spolupráci hnutí Transition Towns a Výzkumného institutu rumunské permakultury. Snahou je zamyslet se a otevřít diskuzi nad tím, jak využít prezentované příklady k vytvoření bohatého a multifunkčního prostoru pro venkovní učení.

Ionut Badica
S vášní a zkušenostmi z ekologického zahradničení a s očima otevřenýma pozorovat to, co je jednou ze základních věcí důležitých v současném světě, založil Ionut Badica v roce 2012 projekt školních zahrad. Od té doby zapojuje děti, učitele i rodiče do permakultury a navrhuje venkovní výukové prostory ve školách i městské zahrady se zapojením místní komunity. Jeho zájmem je zvyšovat povědomí o nutnosti pečovat o Zemi a učit se od přírody.
Ionut Badica vystudoval stavební inženýrství a má magisterský titul v oblasti ochrany biodiverzity. Pracuje jako permakulturní designér, kde využívá své znalosti ze stavebnictví, zahradničení a ochrany biodiverzity při navrhování, plánování a zavádění regeneračních systémů – od zemědělských podniků a farem až po menší usedlosti a zahrady. Je spoluzakladatelem Rumunského institutu pro permakulturu a hubu organizace Transition Towns. Je členem projektu Děti v permakultuře.

“Děti v permakultuře” – promítání filmů

Prezentace v angličtině
V rámci projektu jsme vytvořili několik videí, o která bychom se s vámi rádi podělili.

Prohlídka tříd a představení Montessori přístupu

Prezentace v češtině
Učitelé ze školy nám ukáží, jak se jim daří zapojovat a motivovat děti ve třídě.

Prohlídka školní zahrady vedená dětmi ze školy Na Beránku

Prohlídku bude vést 5 dětí z Montessori školy v doprovodu jednoho učitele ze školy Na Beránku. Prohlídka proběhne 2x v angličtině a 1x v češtině. Maximální počet účastníků na jednu prohlídku je 15 osob.

Design školní zahrady 1

Workshop v češtině
Tato aktivita vzešla z potřeb školy. Je zaměřena na děti z Montessori školy a jejich rodiče. Je vedená českou permakulturní designérkou v českém jazyce, účastnit se jí bude 10 českých rodičů a bude probíhat volně po celý den. Ostatní účastníci mohou celý proces sledovat. Doporučujeme především hru o designu zahrady, která proběhne v úvodní části workshopu.

Adéla Hrubá vede kurzy permakultury, pořádá osvětové přednášky pro širokou veřejnost a věnuje se konzultační činnosti. Již více než 10 let žije se svou rodinou na hektarovém pozemku na polosamotě v podhůří Orlických hor, který je v síti ukázkových permakulturních projektů: https://www.permakulturacs.cz/project/38/zahrada-na-kopci. Semenaří staré odrůdy rostlin a ve spolupráci s o.p.s. Gengel iniciovala projekt pěstování starých odrůd ve školách a školkách: http://gengel.cz/content/57-prehled-projektu-stare-odrudy-ve-skolach a založení komunitní Zahrady bez plotu v Žamberku. Věnuje se navrhování a tvorbě výukových zahrad pro školy a školky ve spolupráci s dětmi, rodiči a členy místní komunity s využitím lokálních zdrojů. Je členkou projektu Děti v permakultuře.

Blok 2

Permakulturní design pro pedagogy

Workshop v angličtiněh
Co bychom měli vzít v úvahu při zavádění čehokoli nového do prostředí školy? Jak zaujmout ostatní učitele? Jak získat podporu rodičů a vedení školy? Kde vzít na projekt peníze? A nejjednodušší úkol: jak motivovat děti? Projdeme procesem permakulturního designu v prostředí školy, probereme užitečné strategie a postup “krok za krokem”.

Tomislav Gjerkeš je permakulturní designér pracující se školami jako externí partner pro udržitelný rozvoj. Společně s učiteli, dětmi a rodiči navrhuje a vytváří venkovní vzdělávací prostory a podporuje učitele přizpůsobovat osnovy tak, aby mohli učit venku. Jako trenér metody “Dragon Dreaming” pomáhá adaptovat dětské nápady do školních programů. Kromě toho vede i kratší workshopy a také 72 hodinový kurz Permakulturního designu pro pedagogy.

Budování vztahu k přírodě a rozvíjení vztahu k místu pro lesní mateřskou školu

Workshop v angličtině

Greg Sommer

Prohlídka tříd a představení Montessori přístupu

Prohlídka školy v angličtině
Učitelé ze školy nám ukáží, jak se jim daří zapojovat a motivovat děti ve třídě.

Prohlídka školní zahrady vedená dětmi ze školy Na Beránku

Prohlídku bude vést 5 dětí z Montessori školy v doprovodu jednoho učitele ze školy Na Beránku. Prohlídka proběhne 2x v angličtině a 1x v češtině. Maximální počet účastníků na jednu prohlídku je 15 osob.

Design školní zahrady 2

Workshop v češtině
Tato aktivita vzešla z potřeb školy. Je zaměřena na děti z Montessori školy a jejich rodiče. Je vedená českou permakulturní designérkou v českém jazyce, účastnit se jí bude 10 českých rodičů a bude probíhat volně po celý den. Ostatní účastníci mohou celý proces sledovat. Doporučujeme především hru o designu zahrady, která proběhne v úvodní části workshopu.

Adéla Hrubá vede kurzy permakultury, pořádá osvětové přednášky pro širokou veřejnost a věnuje se konzultační činnosti. Již více než 10 let žije se svou rodinou na hektarovém pozemku na polosamotě v podhůří Orlických hor, který je v síti ukázkových permakulturních projektů: https://www.permakulturacs.cz/project/38/zahrada-na-kopci. Semenaří staré odrůdy rostlin a ve spolupráci s o.p.s. Gengel iniciovala projekt pěstování starých odrůd ve školách a školkách: http://gengel.cz/content/57-prehled-projektu-stare-odrudy-ve-skolach a založení komunitní Zahrady bez plotu v Žamberku. Věnuje se navrhování a tvorbě výukových zahrad pro školy a školky ve spolupráci s dětmi, rodiči a členy místní komunity s využitím lokálních zdrojů. Je členkou projektu Děti v permakultuře.

Blok 3

Půdní test

Workshop v angličtině

Lusi Alderslowe

Vyprávění příběhů

Workshop v angličtině

Didi Deshaies

Kdyby ponožky uměly mluvit…! Tvorba maňásků a loutkové představení

Workshop v angličtině
Tvorba loutek je kreativní, zábavný a okouzlující zážitek, díky němuž může člověk poznat a vyjádřit své vlastní potřeby a talenty. Každý účastník si vyrobí loutku s využitím starých ponožek. Společně potom vystoupíme v zábavné a improvizované talentové show. Loutky vás překvapí a uchvátí!

SOUVISLOST S PERMAKULTUROU: Využití recyklovaných materiálů, jako jsou například ponožky, snižuje množství odpadu a spotřebu, pečujeme tak o životní prostředí i o lidi. Díky tvorbě loutek a společnému představení sdílíme své zkušenosti, talenty a dovednosti.

Francesca Simonetti je snílek, kreativní a milující duše. Její přírodovědné zázemí jí dává schopnost zpochybňovat a analyzovat mnoho aspektů života. Skrze permakulturu začala vidět svůj život a svět kolem sebe jinýma očima: systematičtěji a propojeněji. Francesca je členkou projektu Děti v permakultuře.

Tři principy permakulturní etiky – výroba praktické pomůcky pro práci s dětmi a způsoby jejího využití

Workshop v češtině a v angličtině
Na tomto workshopu si vyrobíte svá vlastní dřevěná kolečka tří principů permakulturní etiky. Budeme sdílet myšlenky a návrhy, jak je využít, a dle možností je i v menších skupinách zrealizujeme.

SOUVISLOST S PERMAKULTUROU: Tři principy permakulturní etiky jsou stavebními kameny našeho designu a vedou naše činy. Budeme hledat způsoby, jak je představit dětem.

Michal Plundra pracuje jako lektor volnočasových aktivit pro “Dům dětí a mládeže h.l.m. Prahy Stanice přírodovědců. Věnuje se zahradničení, permakultuře a má rád práci se dřevem.

Prohlídka školní zahrady vedená dětmi ze školy Na Beránku

Prohlídku bude vést 5 dětí z Montessori školy v doprovodu jednoho učitele ze školy Na Beránku. Prohlídka proběhne 2x v angličtině a 1x v češtině. Maximální počet účastníků na jednu prohlídku je 15 osob.

Jak děti ve školkách a školách seznamovat s principy permakultury skrze společné realizace přírodní zahrady a výuky v ní společně s rodiči – školky a učiteli – školy

Prezentace v češtině
Prezentace práce s rodiči, učiteli a dětmi při realizaci permakulturních prvků na školách i školkách – jezírko, bylinková spirála, vyvýšené záhony, potok s využitím dešťové vody, hmyzí hotel ad.

Jana Kotoučková je absolventka Mendlovy university, bývalá učitelka ekologie na SŠ a nyní vede neziskovou organizaci zajišťující vzdělávání a osvětu veřejnosti v oblasti udržitelného života. Pořádání biojarmarků, přehlídky dokumentů Ozvěny Ekofilmu, kurzy (bylinkářský, stavby z živých vrbových prutů, terapie kosením), vzdělávací semináře a především poradenství, návrhy, realizace a certifikace přírodních zahrad.